ΕΠΕΚΤΑΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Κατόπιν αιτήματος, η αρχική νομική εγγύηση 2 ετών για ιδιωτική χρήση μπορεί να παραταθεί για επιπλέον 3 χρόνια και συνεπώς θα επεκταθεί για συνολική περίοδο 5 ετών. Εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της αγοράς σας, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.